Hiện em thấy thị trường có 2 lens giá tương đối ngang nhau!mà phân vân không biết nên chọn em nào
1 em sigma đầy đủ chức năng 1 em nikon zoom đẩy
Bác nào có sử dụng wa hay tìm hiểu về 2 lens này...