Bác LP nhận xét rất tinh tế. Mấy ảnh này ánh sáng hơi đơn điệu nên nhìn rối mắt và thiếu chiều sâu. Thêm vào đó candy chưa có ý nghĩa lắm trong ảnh, chỉ là có trong ảnh mà thôi. Theo thiển ý nên chơi...