mình góp ý chút ( mẫu xinh, diễn tốt, ánh sáng đủ nhưng hình thấy không phê góc không chặt không nói lên được điểm nhấn bạn thử crop cho hình chặt hơn xem sao) cho mình xin lỗi vì đã cmt