Mẫu tây chụp phong cách rất thoải mái...tone màu ko khoái lắm,ýkcn.