Mình có con 7D. Số thứ tự ảnh trên máy 1k7, shutter count 300, pin 2 vạch.
2 số này số nào tin đc ạ :]]
Mình check điểm đỏ điểm trắng thì thấy tầm 30 40 mỗi loại :alien:
Máy mình mua cũ, sần nhám...