Chào mod! Hôm qua tới giờ tôi có đăng bán lens 50 1.8, thông tin giá cả, địa chỉ và hình ảnh đầy đủ nhưng không hiểu sao cứ bị xóa!Nhờ mod kiểm tra dùm!Chân thành cám ơn