Hehe. Lâu lắm rồi mới có buổi offline thật vui. Nhất là tăng 2. Em xin post vài tấm nhờ các Bác góp ý. Các Bác thông cảm, em xin post hình sau khi xử vì em chụp RAW. Thông số thì xin xem Exif.
...