Hình gốc được lưu trên Flickr không xoay, chỉ được "xoay" (thực chất chỉ là hiển thị) trên màn hình nếu bạn set auto rotate trên flickr. Giống như một số chương trình xem ảnh trên máy tính, phone...