Anh ơi nếu mình là người mở thread muốn xoá thì sao anh.
Em có mấy bài bán đồ hồi xưa có report nhờ mod xoá mà lâu rồi vẫn còn. Có cách nào khác không anh.