Nhưng thị phần thì dòng trung bình lại bán được nhiều hơn đúng không bác. Dùng chuyên nghiệp hay trung bình thì cũng chỉ được vote có một lần à
Em fan nikon, nhưng xài quen cả 2 thứ khửa khửa