Cũng nhiều bác giống em, nhiều thời gian rảnh quá :18: