xe mấy bác nhìn ngầu và đẹp wa , khiến e chịu không nổi phải đi sắm 1 chiếc để chạy hehe