Mình cũng vậy nè kiếm địa điểm đi hôm nào mình đi chung!