cho e đăng kí chuyên đề PHOTOSHOP CHÂN DUNG VÀ THỜI TRANG khóa này.sẽ liên lạc với T.Anh để đóng học phí.tks...