Mình học CNTT nhưng ra trường không làm chuyên về tin mà lái sang 1 chút là Marketing Online. Có bạn nào cùng nghề với mình không nhỉ??