Em nghĩ cái vote này nen tách kiến trúc sư ra 1 ngành riêng. Đúng là cùng là ngành kỹ thuật,nhưng KTS thiên về mỹ thuật nữa, nen lượng chơi ãnh cũng khá đông :).
Làm vậy nên cái vote nó ra kết quả...