kỹ sư và kiến trúc sư bác nên tách ra, vì 2 nghành này khác nhau khánhiều
Theo mình ko nên tách vì đều là dân kỹ thuật mà- phải chăng họ cùng giống nhau vì nhiều đam mê...