Như nhau thôi Bác ơi, quan trọng Bác thích Ni hay Ca, chứ 2 thằng này công nghệ cũng tuơng đương nhau...Bác ra phố đi bộ Nguyễn Huệ vẫn thấy mấy Bác Thợ chụp những máy còn cũ hơn 40D nữa cơ....vẫn...