Là 70D ! 7D đã ra đời lâu rồi, là đối thủ của D300S.
Tương tự 60D vs D7000, 50D vs D90 ...
Dòng thấp hơn là: 600D vs D5100 v.v ...