Máy chụp đêm đã ghê, vụ này các bác chụp cưới ở các nhà hàng không flash thì cực đẹp. Mình chưa mua máy nào nhưng dạo qua các box thì ảnh máy D7100 này đã nhất trong các dòng crop. Hihi cảm nhận thôi...