em mới chơi dòng dslr đc hơn tháng nhưng em nghĩ mấy bác có sự nhầm lẫn giữa sensor và gương lật
-gương lật= kiếng ,gỡ len ra là thấy,có bụi trên đó,nhìn qua ống ngắm là thấy( theo em nghĩ nó ko ảnh...