Em vẫn chưa post hình được. Không biết post bao nhiêu bài admin mới cho post hình.