Hix, vào post này lại muốn rinh em nó về, đang tính đào tẩu sang Fuji :((