cho e hỏi bác tulaski là 2 tấm này bác chụp với lens gì và đã qua pts chưa ạ? và bác e63d90 ảnh của bác up lên đây có hay qua pts ko ạ?