Bạn chụp chế độ màu Potrait (Chân dung) phải không, nhìn màu bệt bệt, lúc trước ko biết cũng hay để chế độ này màu chụp ra ko đẹp