bác ơi.. bác đang dùng lens 50g hay D vậy ạ :adore: