nếu ly cà phê mà có giọt cà phê sóng sánh chắc sống động hơn không bác.