em tóm đ khoảnh khắc này ở văn miếu trong những ngày sắp thi đh, vì mọi chuyện diễn ra rất nhanh, e thì non tay nên e vô cùng tiếc khi mình đã k lùi lại 1 bước....!...