mình down bình thường mà bác?
bác down được trên MF ko? mình up lên cho