hình như sài gòn chưa có bán hay sao ấy bác . chỉ toàn thấy for Nikon