Bánh xe quá dữ luôn, ruột bọc vỏ, chắc chạy êm lắm :)