Cái ông này hay nhở, bà lão ngay sau mà còn quay mặt đi :D