đẹp lắm! cảnh và style k lặp nhau.
em thích ảnh của bác quá chứ k như các tay máy chỉ toàn chụp hình cưới ở trog Bách Thảo