ảnh đẹp quá bác ạ . nếu dc bác có thể cho a e tham khảo thêm phần layuot album thì thật là tuyệt , e thấy bác up ảnh đơn đẹp quá ạ :)