Có thể đổi chữ "F" trong nick của em thành "f" được không ạ :D, sẽ là "forty4vn" ạ :D