Nick bác mới có 4 post thôi thì bác đăng ký thêm nick dragon_76 (nếu không bị trùng) cho đúng nguyện vọng của bác đi.