Apham và Huutran ơi! Các bác đổi dùm em từ hmk thành Minh Khánh được không?
Lâu nay hông biết có vụ này. Cám ơn bác.