Kính gửi BQT:
Tôi muốn đổi nick Quangphoto2006 thành hido cho thuận tiện công việc ,nhờ BQT xem xét giúp đỡ cho. Cảm ơn nhiều các anh nhiều.