Mến chào BQT,
Em xin được sữa nick từ [Photo VoPhuong] thành [Photo Vo Phuong]
Lý do: cho nó khỏi dính lùm chùm
Xin cảm ơn và chúc sức khỏe ạ!