Xin BQT cho em được đổi nick từ congkiet sang là kietdc.
Nick congkiet em đã đăng ký từ lâu và hiện tại hầu hết các hình em post trên các diễn đàn đều là kietdc. Nên nếu có thể em xin BQT đổi sang...