Kinh gui BQT

Nhằm thống nhất lại 1 nick cho tất ca diễn đàn em tham gia nay mong BQT giúp em :

nick đang sử dụng : luongdzuy01
nick mún thay đổi : luongdzuy

xin chân thành cảm ơn BQT.