Phần 2 của bác nhìn cổ điển, em thích phong cách này. Hình cưới em nghĩ Bác ít sử dụng màu đen thì hay nhỉ. Chúc mừng bác có ảnh đẹp.