Chuyện này em cũng muốn từ lâu rồi, nay gặp dịp này em cũng xin đổi nick với ạ.
- Nick đang dùng : cao_boi_vboy
- xin đổi thành: Bao_Thy
- Password: giữ nguyên
Chân thành cảm ơn BQT ạ.
Vì em...