Em add nick nhé.....sau này có dịp bay ra HN nhờ anh júp 1 bộ sưu tập,nick em là baby_jane_lovely