Hi admin,

Cho em xin đổi nick hoasudo thành khaxuyn nha admin, lý do là cho thống nhất các nick của em trên diễn đàn, chữ ký, cũng như flickr, 500px.

Thanks admin nhiều.