Bác Admin vui lòng giúp em đổi tên từ kanzai sang K.A.I được không ạ? Lý do: Cho đúng với Sign trong hình chụp của em!