ảnh của bác đẹp lắm ạ, tone màu bác xử lí cũng hay nữa. chúc mừng bác