Nếu ko lầm thì trong JA có A là Apple - tên là Nam thì phải, có hồi làm mod bên YAN và đóng Nhật ký vàng anh 2, vai anh trai của Vàng Anh.

2 bạn này còn trẻ mà chụp cứng. chúc mừng.
Mấy tấm đầu...