MRL máy thì nhỏ gọn chứ ống kính cũng lắm thứ tổ bố, cũng phá vỡ sự gọn nhẹ vốn có của MRL, chẳng kém DSRL mà mấy :)