Bạn ơi có tuyển partime không, mình rảnh 6,7,CN. Mình đang muốn chuyển qua ngành thiết kế nên muốn phụ để học về nhiếp ảnh, mình biết photoshop căn bản và lightroom.(Mình chỉ cần phụ cấp thôi không...